займ на карту займ на карту срочно без отказа

Tag Archive for: Społeczeństwo Informacyjne

Konferencja naukowa „Prawne aspekty handlu elektronicznego”

07 mar
7 marca 2007

  Konferencja naukowa „Prawne aspekty handlu elektronicznego”

  Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom eBiznesu. Zaproszeni goście rozwieją wątpliwości prawne związane z aukcjami internetowymi, elektronicznym podpisem i funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.

  Konferencja odbędzie się 16 marca (piątek) w godzinach od 10.00 do 15.00w sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim na  Campusie Centralnym UW. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia dostępne są w programie konferencji.

  Patronem merytorycznym konferencji została kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds.

  Patronem medialnym konferencji została telewizja TV Biznes.

PRAWNE ASPEKTY HANDLU ELEKTRONICZNEGO”

WARSZAWA, 16 MARCA 2007 r.

Biała willa”, Budynek Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

Ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 72

Część pierwsza

1000 – 1005 Otwarcie konferencji

1005 – 1040 „Idea e-europe i jej konsekwencje prawne” prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa

1040 – 1120 „Europejskie prawo Społeczeństwa Informacyjnego” – dr Przemysław Polański, Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA UW

1120 – 1125 Przerwa

1125 – 1200 „Skuteczność umów zawieranych w Internecie bez podpisu elektronicznego” prof. dr hab. Wojciech Kocot, Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

1200 – 1240 Przerwa, poczęstunek

Część druga

1240 – 1310Prawne aspekty działania serwisu aukcyjnego w Internecie” – mec. Tomasz Zalewski, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds

1310 – 1340 „Koncesjonowanie telesprzedaży w świetle ustawy o radiofonii i telewizji” – dr Krzysztof Wąsowski, Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Wspólnik w „A. Horyńska & Wspólnicy Kancelaria Prawna” Sp. k. w Warszawie

1340 – 1355 Przerwa

1355 – 1425 „E – commerce w systemach informacji gospodarczej” – dr Wojciech Januszko, Krajowa Izba Gospodarcza, dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA

1425 – 1440Phishing jako zagrożenie dla współczesnych usług bankowych” – Jakub Kubalski, Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”

1440 – 1500 „Agencja pracy w Internecie: e-commerce jako szansa dla małych przedsięborstw” – Karol Kołowski, dyrektor Agencji Pracy QUICK JOB

1500 Zakończenie konferencji

Kolejny wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

03 mar
3 marca 2007

Kolejny wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych w swoim wyroku z 16 listopada 2006 r. stwierdził, iż dodanie w domenie internetowej znaku „e-” przed oznaczeniem odróżniającym przedsiębiorstwa nie tworzy nowego oznaczenia i jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Tekst wyroku dostępny jest na stronach dziennika „Rzeczpospolita”.

Strona internetowa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Sprawa Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA

01 gru
1 grudnia 2006

  Sprawa Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Dotyczy on skargi wniesionej przez SGAE przeciwko Rafael Hoteles SA – sygnatura akt C-306/05. Pełny tekst dokumentów dostępny jest na oficjalnych stronach internetowych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Do wyroku zostala napisana opinia Rzecznika Generalnego.

  Tekst wyroku w w języku polskim, tekst opinii Rzecznika Generalnego w języku angielskim