займ на карту займ на карту срочно без отказа
13 lis

Członkostwo

Członkiem Koła Naukowego Własności Intelektualnej może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, która jest zainteresowana tematyką koła. Nie ma znaczenia na jakim kierunku studiujesz, czy na którym etapie studiów jesteś. Nie wymagamy też specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. Liczy się chęć zdobycia wiedzy i faktyczne zainteresowanie naszą działalnością, oraz oczywiście aktywne uczestniczenie w naszych pracach i spotkaniach.

Na spotkania mogą przychodzić osoby spoza Koła. Jednak niektóre spotkania, choćby z powodu ograniczenia ilości miejsc będą przeznaczone jedynie dla Członków.


Warto zostać Członkiem naszego Koła, bowiem tylko po uzyskaniu członkostwa można w pełni uczestniczyć w działalności Koła. Zgodnie z art.6 Regulaminu Koła prawa i obowiązki Członków to:

  1. czynne i bierne prawo wyborczego do władz Koła,
  2. udział w pracach Koła, korzystanie ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,
  3. używanie odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła
  4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

W celu uzyskania członkostwa należy wypełnić pisemną deklarację i przedstawić ją osobiście do zatwierdzenia Zarządowi Koła. Deklarację można złożyć podczas spotkań organizowanych przez Koło lub kontaktując się z Zarządem w celu przekazania deklaracji.

Deklaracja członkowska – Koło Naukowe Własności Intelektualnej UW [PDF].