займ на карту займ на карту срочно без отказа
13 lis

O nas

Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” zostało wpisane do rejestru uczelnianych organizacji naukowych 21.12.2005 r. (liczba porządkowa wpisu 436). Rozpoczęło swoją działalność na początku II semestru roku akademickiego 2005/2006.

Opiekunem naukowym Koła jest prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska, profesor w  Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych.

Tematem działalności Koła jest ochrona dóbr niematerialnych, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji, prawo nowych technologii, Internetu, IT a także prawo telekomunikacyjne, prawo reklamy i  e-biznesu.

Celem naszego Koła jest organizowanie i rozwijanie życia naukowego, propagowanie i pogłębianie wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej, szerzenie kultury prawnej oraz uświadamianie społeczności studenckiej potrzeby poszanowania praw własności intelektualnej.

W ramach działalności Koła organizujemy spotkania naukowe, konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i warsztaty. Z działalnością Koła nieodłącznie związana jest organizacja ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o prawie własności intelektualnej – IP Challenge.

Zarząd na rok akademicki 2017/2018:

Kajetan Ostoja-Ciemny – Prezes Zarządu
Daria Dymkowska – Wiceprezes Zarządu
Paulina Węgrzynowicz – Członek Zarządu
Jakub Zalewski – Członek Zarządu
Konrad Wyszyński – Członek Zarządu