Linki

Przedstawiamy najciekawsze strony internetowe związanych z szeroko pojętym zagadnieniem własności intelektualnej:

Polska

CBKE – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/

Creative Commons Polska

www.creativecommons.pl

Federacja Konsumentów

www.federacja-konsumentow.org.pl

Instytut Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim

www.miks.uj.edu.pl/iwowi

Instytut Marki Polskiej

www.imp.org.pl

IP Moot Court

http://ipmootcourt.pl/

Koło Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego

www.kpwi.blogspot.com

Polish Association for Branded Goods Manufactures

www.marka.pl

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

www.piit.org.pl

Polska Izba Rzeczników Patentowych

www.rzecznikpatentowy.org.pl

Piotr Waglowski – VaGla.pl Prawo i Internet

www.vagla.pl

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa – Uniwersytet Jagielloński

www.tbsp.org.pl

Urząd do Spraw Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.uokik.gov.pl

Urząd Patentowy RP

www.uprp.pl

Europa

The Association of European Trade Mark Owners

www.marques.org

European Commission- Competition

ec.europa.eu/comm/competition

European Patent Office

www.european-patent-office.org

Finnish Patent Office

www.prh.fi

German Patent Office

www.dpma.de

IPR-desk

www.ipr-helpdesk.org/index.html

Irish Patent Office

www.patentsoffice.ie/en/homepage.aspx

Office for Harmonization in the Internal Market – Trade Mark and Designs

oami.europa.eu/en/default.htm

MIPLC – Munich Intelectual Property Law Center

www.miplc.de

Świat

The American Society of Composers, Authors and Publishers

www.ascap.com

Centre d’Etudes Internationales de Propriete Industrielle

www.ceipi.edu

Chinese Patent Office

www.sipo.gov.cn/sipo_English/default.htm

The Coalition for Intellectual Property Right

www.cipr.org

Global Anti-Counterfeiting Network

www.gacg.org

ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

www.icann.org

International Free and Open Source Software Law Review

www.ifossler.org/ifosslr

Intellectual Property Law Server

www.intelproplaw.com

Intellectual Property Society of Australia and New Zealand

www.ipsanz.com.au

Japanese Patent Office

www.jpo.go.jp

Licensing Executive Society International

www.lesi.org

National Intellectual Property Rights in India

www.nipo.org.in

Patent and Trademark Office Society

www.ptos.org

Silicon Valley IP Law Association

www.svipla.org

USPTO – United States Patent and Trademark Office

www.uspto.gov

WIPO – World Intellectual Property Organization

www.wipo.int/portal/index.html.en