Agnieszka Sztoldman

IP przy kawie – Zarząd wynalazkiem wspólnym

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie Koła IP z cyklu IP przy kawie., które odbędzie się 15 paźdzriernika w klubokawiarni Grawitacja przy ul. Browarnej 6.
Naszym gościem będzie mgr Agnieszka Sztoldman, doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW, prezes Koła IP w latach 2010-2012.

Agnieszka opowie o swojej pracy magisterskiej, przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej poświęconej zarządowi wynalazkiem wspólnym.

Wybory nowego zarządu kadencji 2012/2013

W najbliższy poniedziałek,  1 października o godzinie 20.00 w kawiarni Grawitacja,  która znajduję przy ulicy  Browarnej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła. Zapraszamy wszystkich Członków Koła i innych zainteresowanych działalnością w naszym Kole.

Plan spotkania:

  1. Podsumowanie działalności Koła w roku akademickim 2011/2012
  2. Wybór nowych władz Koła
  3. Plany na rok akademicki 2012/2013

W spotkaniu udział mogą wziąć wszystkie osoby zainteresowane działalnością Koła, jednakże w wyborze władz udział mogą wziąć jedynie osoby, które są Członkami Koła (wykazały się działalnością w poprzednim roku akademickim i nadal są studentami WPIA UW). Do zobaczenia!

Wyniki drugiej edycji IP Moot Court

W dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Patentowego RP przed Kolegium Orzekającym w składzie jury konkursowym – mec. Katarzyna Tobiasz – Dumania, mec. Marta Ziółkowska-Nasińska i Patrycja Cielenkiewicz miał miejsce ostatni etap konkursu IP Moot Court (symulacji postępowania spornego przed UP RP). W szranki stanęli studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po eliminacjach ustnych dokonano podsumowania etapów konkursu i wyłoniono zwycięzce – drużynę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gratulujemy zwycięzcom oraz drużynie UW, która zajęła drugie miejsce w składzie: Agata Kaczyńska, Adam Karpiński i Marek Porzeżyński.

IP Moot Court – jutro eliminacje ustne w siedzibie Urzędu Patentowego RP

Jeszcze tylko ok. 36 godzin do rozpoczęcia części ustnej konkursu IP Challenge Moot Court. Eliminacje ustne odbędą się 23 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Patentowego RP przy Al. Niepodległości 188/192 i rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali nr 1 Kolegium Orzekającego.

II część konkursu będzie miała charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Symulacja postępowania będzie miała miejsce od godziny 11 do 14.

Po fazie drugiej, jury konkursowe ogłosi, która strona wykazała się większą znajomością zagadnień, lepszym przygotowaniem merytorycznym oraz lepiej prezentowała i argumentowała swoje poglądy w części ustnej. Po podsumowaniu części pisemnej i ustnej nastąpi wyłonienie zwycięskiej drużyny i wręczenie nagród.

Sponsorami konkursu jest międzynarodowa kancelaria prawna Baker McKenzie, Krzyżowski i Wspólnicy oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer. Polecamy stronę konkursu: www.ipchallenge.pl

Spotkanie IP – Ochrona znaków towarowych w Internecie

Mili, zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”, które odbędzie się 24 kwietnia br. o godz. 18.30 w sali 403 (sala seminaryjna IPC, 4 p. w Collegium Iuridicum I). Spotkanie poprowadzi mec. Anna Kobylańska, adwokat, counsel kierująca w PricewatershouseCoopers Legal praktyką ochrony danych osobowych. Tematem dyskusji będzie ochrona znaków towarowych w Internecie. Serdecznie zapraszamy!