IP przy kawie – Renomowane znaki towarowe

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „IP przy kawie”. Tym razem spotkanie szczególne, gdyż 27 listopada 2009 roku (piątek) o godzinie 18:30 widzimy się z naszą Opiekun, prof. dr hab. Krystyną Szczepanowską – Kozłowską!! UWAGA!! Tym razem wyjątkowo spotkanie

odbędzie się nie w Tarabuku, a w Kafce przy ul. Oboźnej 3 (róg Browarnej, zaledwe kilka kroków od Tarabuka). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wsz

iystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności, pierwszeństwo mają oczywiście członkowie Koła i osoby, które oczekują na zat

wierdzenie deklaracji członkowskiej.

Tematem spotkania będą renomowane znaki towarowe i związana z niektórymi z nich aura luksusu. W szczególności zostanie poruszona kwestia naruszenia renomy znaku towarowego. Punktem wyjścia dla rozważań będzie

orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C‑59/08 Copad v. Dior.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem orzeczenia, jego znajomość będzie niezbędna na spotkaniu.


WYROK TRYBUNAŁU – Dior reputacja znaku[PDF]

UWAGA!

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY! Wszyscy zainteresowani otrzymali odpowiedź drogą elektroniczną. Zapraszamy na nasze kolejne spotkania.

1 thought on “IP przy kawie – Renomowane znaki towarowe”

 1. Bardzo luźne zapiski ze spotkania. Wysyłane na gorąco 🙂

  Czy jest sens rozszerzonej ochrony znaków towarowych?
  Zakres prawa podmiotowego do ochrony znaku towarowego.
  Czy potrzeba przedefiniowania funkcji znaku towarowego?

  Czy prawo wyłączne jest przeciwieństwem dostępu do informacji?

  Czy każde naruszenie umowy licencyjnej jest naruszeniem prawa wyłącznego do znaku towarowego?

  „Aura luksusu” nie obowiązuje w wypadku wyczerpania prawa do egzemplarza towaru: np. dalsza odsprzedaż markowej odzieży w second handzie.

  Sprawa sprzedaży pecetów z systemem operacyjnym MacOSX i naruszenie prawa do loga i marki Apple.

  Louis Vuitton VS Google
  http://prawo.vagla.pl/node/6434

  Problem umieszczania nazwy marki w metatagach.

  Jakość marki zależy od tego, czy ma sklepy na lotniskach międzynarodowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *