займ на карту займ на карту срочно без отказа

IP przy kawie – Ochrona prawa własności intelektualnej w Internecie a ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa ETS

25 mar
25 marca 2012

Po dłużej chwili przerwy związku z przygotowaniem konkursu IP Moot Court, zapraszamy na kolejne spotkanie – IP przy kawie, które odbędzie się 3 kwietnia br. o godz. 18.30 w miejscu nam dobrze znanym – kawiarni Tarabuk.

Tematem spotkania będzie „Ochrona prawa własności intelektualnej w Internecie a ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa ETS”.

Problematykę przybliży oraz spotkanie poprowadzi mgr Michał Czerniawski, doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na WPiA UW oraz prawnik w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i TMT w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Przed spotkaniem polecamy zapoznanie się z orzeczeniami:

Sprawa C‑275/06 Promusicae przeciwko Telefónica de España SAU; Sprawa  C‑70/10 Scarlet Extended SA przeciwko SABAM; Sprawa C‑360/10 SABAM przeciwko Netlog NV
Poniżej linki do orzeczeń:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=274443

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0070:pl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:pl:HTML

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *