IP przy kawie – Ochrona znaków towarowych na podstawie art. 305 p.w.p

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie IP przy kawie, tym razem poświęcone prawnokarnej ochronie znaków towarowych na podstawie art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Spotkanie i dyskusję poprowadzi mgr Karolina Wiśniewska, doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Główne problemy, które zostaną poruszone podczas spotkania to m.in. nowelizacja art. 305 p.w.p, relacja ochrony cywilnoprawnej do ochrony prawnokarnej, zalety ochrony cywilnoprawnej a prawnokarnej. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br. o godzinie 18.30 w kawiarni Tarabuk (ul. Browarna 6).

Poniżej polecane orzeczenia poruszane na spotkaniu:

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt I KZP 1/08,

– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r., V KK 342/09,

– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r., III KK 167/06,

– Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/05.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *