займ на карту займ на карту срочно без отказа

Author Archive for: KNWI IP WPIA UW

IP przy kawie – Ochrona znaków towarowych na podstawie art. 305 p.w.p

02 gru
2 grudnia 2011

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie IP przy kawie, tym razem poświęcone prawnokarnej ochronie znaków towarowych na podstawie art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Spotkanie i dyskusję poprowadzi mgr Karolina Wiśniewska, doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Główne problemy, które zostaną poruszone podczas spotkania to m.in. nowelizacja art. 305 p.w.p, relacja ochrony cywilnoprawnej do ochrony prawnokarnej, zalety ochrony cywilnoprawnej a prawnokarnej. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br. o godzinie 18.30 w kawiarni Tarabuk (ul. Browarna 6).

Poniżej polecane orzeczenia poruszane na spotkaniu:

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt I KZP 1/08,

– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r., V KK 342/09,

– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r., III KK 167/06,

– Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/05.

5 – lecie działalności Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”

19 gru
19 grudnia 2010

Spieszymy donieść, że 21 grudnia przypada pięciolecie działalności Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”.

Z dumą zauważamy, iż od chwili założenia aż do chwili obecnej „IP” pozostawało jednym z najaktywniejszych Kół Naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdzić to mogą liczne projekty i szereg innych inicjatyw przeprowadzonych przez nasze Koło, a m.in. zorganizowaliśmy:

– 9 ogólnopolskich konferencji naukowych,

– ponad 40 spotkań naukowych i warsztatów z udziałem pracowników naukowych i prawników z renomowanych warszawskich kancelarii,

– dwa zagraniczne wyjazdy naukowe.

Tego sukcesu nie było by jednak bez zaangażowania i chęci działania wszystkich tych, którzy w ciągu pięciu ostatnich lat współtworzyli Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”, zarówno członków Koła, jak i wspomagających nas pracowników naukowych.

`

Oficjalne świętowanie pięciolecia, uwzględniając ogólne przyczyny atmosferyczne i ogólne uwarunkowania około sesyjne;-), przenosimy jednak na marzec wraz z realizacją nowego projektu – organizacją ogólnopolskiej konferencji pt. „Ochrona własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym” (TBA).

Życząc wszystkim spokojnych Świąt, a sobie następnych pięciu lat tak udanej działalności,

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”

Koło Naukowe Własności Intelektualnej IP WPIA UW

Walne Zebranie – relacja

12 paź
12 października 2010
  Dnia 11 października o godzinie 18.30 w klubokawiarni  Bílý Koníček  przy ulicy Kredytowej 1 w budynku Muzeum Etnograficznego obyło się Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”. Podczas zebrania dokonano podsumowania działania Koła w roku akademickim 2009/2010. Został też wybrany nowy Zarząd w następującym składzie:

  Agnieszka Sztoldman – Prezes Zarządu

  Bartłomiej Bziuk  – V-ce Prezes Zarządu

  Monika Gebel – Członek Zarządu

  Łukasz Jaźwiński – Członek Zarządu

  Michał Sałajczyk – Członek Zarządu

  Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi w pracę włożoną w działalność Koła i przypominamy jednocześnie, że rekrutacja w szeregi „IP” trwa! Zainteresowanych działalności w Kole prosimy o kontakt mailowy ip[at]wpia.uw.edu.pl

Zmarła Berenika Depo

15 sie
15 sierpnia 2010

Z wielką przykrością informujemy, że w zeszłym tygodniu zmarła Berenika Depo, rzecznik patentowy, wspólnik w kancelarii Łazewski Depo i Wspólnicy.
Pani Berenika była kilkakrotnie uczestniczką naszych spotkań. Zapamiętamy ją jako żywą, ciekawą świata osobę, pasjonującego wykładowcę, dobrego człowieka. Cześć jej pamięci.

IP w praktyce – Rejestracja znaku towarowego

16 lis
16 listopada 2009

IP w praktyce – Rejestracja znaku towarowego.

Trzecie spotkanie z cyklu IP w Praktyce.

17 listopada (wtorek), w godzinach 18:30 – 21, w sali 212 Starego Buwu odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu “IP w Praktyce”. Poświęcone ono będzie rejestracji znaku towarowego. Prowadzącym spotkanie będzie pani Marta Chylińska z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na mocno ograniczoną liczbę miejsc, uczestnictwo w warsztatach dla zainteresowanych osób spoza Koła jest możliwa tylko po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia rejestracji: ip[at]wpia.uw.edu.pl.

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej laureatami tegorocznej edycji konkursu Urzędu Patentowego

16 lis
16 listopada 2009

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej laureatami tegorocznej edycji konkursu Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.


W kategorii najlepszej pracy studenckiej nagrodę otrzymała Ewelina Jarosz studentka IV roku MISH za pracę „Ewolucja modelu ochrony prawnej wzorów przemysłowych”- Nasza Prezes Zarządu kadencji 2008/2009 oraz najaktywniejsza osoba z nas wszystkich.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej Jury konkursu nagrodziło mgr Izabelę Kowalczuk „Znak towarowy w reklamie kontekstowej online”, Członka Zarządu w kadencji 2008/2009 .

Gratulujemy sukcesów i liczymy na więcej! Brawo dziewczyny!

IP w praktyce – Organizacje zbiorowego zarządzania

25 paź
25 października 2009

IP w praktyce – Organizacje zbiorowego zarządzania

Drugie spotkanie z cyklu IP w Praktyce.

30 października (piątek), w godzinach 17 – 20, odbędzie się drugie spotkanie z cyklu „IP w Praktyce”. Poświęcone ono będzie umowom zawieranym pomiędzy autorami a organizacjami zbiorowego zarządzania. Prowadzącym spotkanie będzie radca prawny Marzena Wojciechowska z kancelarii Art Lege. Szczególnemu omówieniu podlegać będzie umowa ZAiKS dla członka o powierniczym przeniesieniu praw, a ramach warsztatu uczestnicy kursu przygotują umowę dla osób nie będących członkami OZZ o zleceniu administrowania prawami autorskimi lub pokrewnymi przez OZZ.

Z uwagi na mocno ograniczoną liczbę miejsc, uczestnictwo w warsztatach dla zainteresowanych osób spoza Koła jest możliwa tylko po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia rejestracji: ip[at]wpia.uw.edu.pl.