KNWI IP WPIA UW

IP przy kawie – Ochrona znaków towarowych na podstawie art. 305 p.w.p

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie IP przy kawie, tym razem poświęcone prawnokarnej ochronie znaków towarowych na podstawie art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Spotkanie i dyskusję poprowadzi mgr Karolina Wiśniewska, doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Główne problemy, które zostaną poruszone podczas spotkania to m.in. nowelizacja art. 305 p.w.p, relacja ochrony cywilnoprawnej do ochrony prawnokarnej, zalety ochrony cywilnoprawnej a prawnokarnej. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br. o godzinie 18.30 w kawiarni Tarabuk (ul. Browarna 6).

Poniżej polecane orzeczenia poruszane na spotkaniu:

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt I KZP 1/08,

– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2010 r., V KK 342/09,

– Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r., III KK 167/06,

– Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/05.

5 – lecie działalności Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”

Spieszymy donieść, że 21 grudnia przypada pięciolecie działalności Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”.

Z dumą zauważamy, iż od chwili założenia aż do chwili obecnej „IP” pozostawało jednym z najaktywniejszych Kół Naukowych działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdzić to mogą liczne projekty i szereg innych inicjatyw przeprowadzonych przez nasze Koło, a m.in. zorganizowaliśmy:

– 9 ogólnopolskich konferencji naukowych,

– ponad 40 spotkań naukowych i warsztatów z udziałem pracowników naukowych i prawników z renomowanych warszawskich kancelarii,

– dwa zagraniczne wyjazdy naukowe.

Tego sukcesu nie było by jednak bez zaangażowania i chęci działania wszystkich tych, którzy w ciągu pięciu ostatnich lat współtworzyli Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”, zarówno członków Koła, jak i wspomagających nas pracowników naukowych.

`

Oficjalne świętowanie pięciolecia, uwzględniając ogólne przyczyny atmosferyczne i ogólne uwarunkowania około sesyjne;-), przenosimy jednak na marzec wraz z realizacją nowego projektu – organizacją ogólnopolskiej konferencji pt. „Ochrona własności intelektualnej w społeczeństwie informacyjnym” (TBA).

Życząc wszystkim spokojnych Świąt, a sobie następnych pięciu lat tak udanej działalności,

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”

Koło Naukowe Własności Intelektualnej IP WPIA UW

Walne Zebranie – relacja

  Dnia 11 października o godzinie 18.30 w klubokawiarni  Bílý Koníček  przy ulicy Kredytowej 1 w budynku Muzeum Etnograficznego obyło się Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”. Podczas zebrania dokonano podsumowania działania Koła w roku akademickim 2009/2010. Został też wybrany nowy Zarząd w następującym składzie:

  Agnieszka Sztoldman – Prezes Zarządu

  Bartłomiej Bziuk  – V-ce Prezes Zarządu

  Monika Gebel – Członek Zarządu

  Łukasz Jaźwiński – Członek Zarządu

  Michał Sałajczyk – Członek Zarządu

  Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi w pracę włożoną w działalność Koła i przypominamy jednocześnie, że rekrutacja w szeregi „IP” trwa! Zainteresowanych działalności w Kole prosimy o kontakt mailowy ip[at]wpia.uw.edu.pl

Zmarła Berenika Depo

Z wielką przykrością informujemy, że w zeszłym tygodniu zmarła Berenika Depo, rzecznik patentowy, wspólnik w kancelarii Łazewski Depo i Wspólnicy.
Pani Berenika była kilkakrotnie uczestniczką naszych spotkań. Zapamiętamy ją jako żywą, ciekawą świata osobę, pasjonującego wykładowcę, dobrego człowieka. Cześć jej pamięci.

IP w praktyce – Rejestracja znaku towarowego

IP w praktyce – Rejestracja znaku towarowego.

Trzecie spotkanie z cyklu IP w Praktyce.

17 listopada (wtorek), w godzinach 18:30 – 21, w sali 212 Starego Buwu odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu “IP w Praktyce”. Poświęcone ono będzie rejestracji znaku towarowego. Prowadzącym spotkanie będzie pani Marta Chylińska z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na mocno ograniczoną liczbę miejsc, uczestnictwo w warsztatach dla zainteresowanych osób spoza Koła jest możliwa tylko po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia rejestracji: ip[at]wpia.uw.edu.pl.

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej laureatami tegorocznej edycji konkursu Urzędu Patentowego

Członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej laureatami tegorocznej edycji konkursu Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.


W kategorii najlepszej pracy studenckiej nagrodę otrzymała Ewelina Jarosz studentka IV roku MISH za pracę „Ewolucja modelu ochrony prawnej wzorów przemysłowych”- Nasza Prezes Zarządu kadencji 2008/2009 oraz najaktywniejsza osoba z nas wszystkich.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej Jury konkursu nagrodziło mgr Izabelę Kowalczuk „Znak towarowy w reklamie kontekstowej online”, Członka Zarządu w kadencji 2008/2009 .

Gratulujemy sukcesów i liczymy na więcej! Brawo dziewczyny!

IP w praktyce – Organizacje zbiorowego zarządzania

IP w praktyce – Organizacje zbiorowego zarządzania

Drugie spotkanie z cyklu IP w Praktyce.

30 października (piątek), w godzinach 17 – 20, odbędzie się drugie spotkanie z cyklu „IP w Praktyce”. Poświęcone ono będzie umowom zawieranym pomiędzy autorami a organizacjami zbiorowego zarządzania. Prowadzącym spotkanie będzie radca prawny Marzena Wojciechowska z kancelarii Art Lege. Szczególnemu omówieniu podlegać będzie umowa ZAiKS dla członka o powierniczym przeniesieniu praw, a ramach warsztatu uczestnicy kursu przygotują umowę dla osób nie będących członkami OZZ o zleceniu administrowania prawami autorskimi lub pokrewnymi przez OZZ.

Z uwagi na mocno ograniczoną liczbę miejsc, uczestnictwo w warsztatach dla zainteresowanych osób spoza Koła jest możliwa tylko po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia rejestracji: ip[at]wpia.uw.edu.pl.