Zeszyt KN Własności Intelektualnej IP. Nabór prac

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”,

mamy przyjemność ogłosić nabór tekstów do Jubileuszowego Zeszytu KN Własności Intelektualnej „IP”. Na prace studentów i tegorocznych absolwentów WPiA UW (opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora nauk prawnych) czekamy do 26 czerwca 2016 r.

Teksty powinny dotyczyć zagadnień związanych z jednym z następujących obszarów: ochroną dóbr niematerialnych, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem konkurencji, prawem nowych technologii, Internetu, IT, a także prawem telekomunikacyjnym, prawem reklamy i  e-biznesu. Długość pracy: 10-15 stron A4.

Jednocześnie  zastrzegamy sobie prawo dopuszczenia do publikacji wybranych przez nas tekstów na podstawie przeprowadzonego konkursu prac.

Szczegóły redakcyjne:

  • format: MS Word (doc., docx)
  • czcionka: Times New Roman (12 pt)
  • tekst wyjustowany
  • 1,5 wiersza odstępu między wersami
  • standardowe marginesy
  • przypisy dolne w numeracji ciągłej
  • czcionka przypisów: Times New Roman (10 pt)

Zainteresowanych udziałem w naborze prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: publikacja.ip@gmail.com

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *