Anna Szczygieł

Nowy Zarząd KN Własności Intelektualnej „IP” wybrany!

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 26 października 2016 r. odbyło się zebranie członków KN Własności Intelektualnej „IP”, podczas którego wyłoniono Zarząd Koła na rok akademicki 2016/2017 w składzie:

Maciej Tabor – Prezes Zarządu

Katarzyna Bakuła – Wiceprezes Zarządu

Igor Siuda – Członek Zarządu
Wojciech Rachubka – Członek Zarządu
Kajetan Ostoja-Ciemny – Członek Zarządu

Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w podejmowaniu kolejnych wyzwań naukowych, a jego ustępującym członkom dziękujemy za inicjatywy podejmowane w roku ubiegłym.

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące pierwszego merytorycznego spotkania Koła pojawią się niebawem na FB.

Zeszyt KN Własności Intelektualnej IP. Nabór prac

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”,

mamy przyjemność ogłosić nabór tekstów do Jubileuszowego Zeszytu KN Własności Intelektualnej „IP”. Na prace studentów i tegorocznych absolwentów WPiA UW (opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora nauk prawnych) czekamy do 26 czerwca 2016 r.

Teksty powinny dotyczyć zagadnień związanych z jednym z następujących obszarów: ochroną dóbr niematerialnych, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem konkurencji, prawem nowych technologii, Internetu, IT, a także prawem telekomunikacyjnym, prawem reklamy i  e-biznesu. Długość pracy: 10-15 stron A4.

Jednocześnie  zastrzegamy sobie prawo dopuszczenia do publikacji wybranych przez nas tekstów na podstawie przeprowadzonego konkursu prac.

Szczegóły redakcyjne:

  • format: MS Word (doc., docx)
  • czcionka: Times New Roman (12 pt)
  • tekst wyjustowany
  • 1,5 wiersza odstępu między wersami
  • standardowe marginesy
  • przypisy dolne w numeracji ciągłej
  • czcionka przypisów: Times New Roman (10 pt)

Zainteresowanych udziałem w naborze prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: publikacja.ip@gmail.com

 

 

Aktor a prawo. Aspekty prawnoautorskie aktorstwa filmowego

Zapraszamy na spotkanie z mec. Anną Kruszewską, radcą prawnym, partnerem butikowej kancelarii Hasik i Partnerzy. Pani Mecenas jest absolwentką naszego Wydziału i byłą wiceprezes Koła Własności Intelektualnej „IP”.

Pani Mecenas jest pełnomocnikiem w głośnych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w publikacjach książkowych. Zajmuje się zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, ochroną wizerunku, obsługą prawną show biznesu. Tworzy i negocjuje umowy dotyczące produkcji filmowych, teatralnych, wizerunku osób powszechnie znanych. Jej klientami są prestiżowe agencje aktorskie, producenci filmowi, muzycy, twórcy.

Podczas spotkania opowie nam o prawnoautorskich aspektach aktorstwa filmowego.

Widzimy się 20 kwietnia (środa) o godz. 18.30 w sali 1.3 na Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II).

Znaki towarowe graficznie nieprzedstawialne. Spotkanie z Sędzią Beatą Piwowarską

Czy zapach, dźwięk i smak mogą być znakami towarowymi?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z gościem, Sędzią Beatą Piwowarską, przewodniczącą XXII Wydziału Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Pani Sędzia wielokrotnie wspierała studencką działalność naukową poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”. Jest autorką licznych publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej. Podczas najbliższego spotkania opowie o niezwykle aktualnym i budzącym wiele kontrowersji zagadnieniu znaków towarowych graficznie nieprzedstawialnych.

Tego wydarzenia nie można przegapić!

Widzimy się 13 kwietnia (środa) o godz. 18.30 w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Spotkania Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016

Przedstawiamy krótkie podsumowanie wydarzeń zorganizowanych przez nasze Koło w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016. Dziękujemy za Waszą obecność i zachęcamy do śledzenia naszej strony w portalu Facebook, na której pojawiają się aktualne informacje dotyczące nadchodzących spotkań.


11 stycznia 2016 r. – Ochrona patentowa a badania w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność gościć mgr Agnieszka Sztoldman z Katedry Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW oraz Associate w departamencie własności intelektualnej w międzynarodowej kancelarii prawnej Dentons, która opowiadała o prawnych aspektach badań w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym.


9 grudnia 2015 r. – Nowe dobra osobiste – nowe problemy.

Dyskusja z doc. dr Teresą Grzeszak z Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW. Osią dyskusji stały się kontrowersyjne wyroki, w których ujawniły się najważniejsze problemy związane z rozumieniem dobra osobistego, między innymi:

1) Krzywda z powodu otrzymania niekompletnej przesyłki kurierskiej (wyrok SR Warszawa Sygn. akt I C 978/13)

2)  Niezakłócone prawo pamięci o zmarłym

3) Prawo do korzystania z toalety w miejscu publicznym – wyrok SN z dnia 17 września 2014 r., I CSK 682/13, glosa : Grzeszak T. Glosa OSP 7-8/2015


7 grudnia 2015 r.  – Mediacja w sprawach własności intelektualnej (IP)

Spotkanie zorganizowane wraz z Kołem Naukowym Mediacji i Negocjacji KOMIN.
Prelegentem była Marta Szymkowicz – rzecznik patentowy, prowadząca postępowania zgłoszeniowe i sporne przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz reprezentująca podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).


27 listopada 2015 r. –  Zmierzch zasady terytorialności? Prawa własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku.

Działalność Koła w roku akademickim 2015/2016 zainaugurowało spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Szczepanowską-Kozłowską – kierowniczką Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW, partnerem międzynarodowej kancelarii Allen & Overy oraz opiekunem naszego Koła.  Pani Profesor opowiadała o perspektywach rozwoju praw własności intelektualnej.

IP Challenge 2016 – kazus półfinałowy

Zachęcamy do zapoznania się z kazusem, którego rozwiązanie jest wyzwaniem stojącym przed uczestnikami pierwszego etapu tegorocznej edycji konkursu IP Challenge.

I. Treść kazusu
Importer i dystrybutor damskich kosmetyków, Blackberry Cosmetics sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający” lub „Blackberry Cosmetics”), zawarł z producentem oprogramowania komputerowego, Chili Software sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca” lub „Chili Software”), umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest wdrożenie przez Wykonawcę w przedsiębiorstwie Zamawiającego systemu informatycznego (dalej: „System”). System miał służyć zarządzaniu tym przedsiębiorstwem.
Zgodnie z Umową System miał składać się z następujących części (nazywanych w Umowie „modułami”):
1) Import_Francja – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków z Francji;
2) Import_Włochy – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków z Włoch;
3) Import_USA – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków ze Stanów Zjednoczonych;
4) Sprzedaż_detal – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie sprzedaży detalicznej;
5) Sprzedaż_hurt – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie sprzedaży hurtowej;
6) Magazyn – moduł obsługujący magazyny Zamawiającego;
7) Księgowość – moduł obsługujący księgowość Zamawiającego.
Umowa miała być realizowana w dwóch etapach:
1) etap nr 1 – w trakcie którego Wykonawca miał wdrożyć moduły wskazane w pkt. 4-7 powyżej (Sprzedaż_detal, Sprzedaż_hurt, Magazyn, Księgowość); oraz
2) etap nr 2 – w trakcie którego Wykonawca miał wdrożyć moduły wskazane w pkt. 1-3 powyżej (Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA).

Drużyna UW w konkursie „IP Challenge 2016”

Podczas tegorocznej edycji Konkursu „IP Challenge 2016” w reprezentacji UW znaleźli się: Weronika Wołosiuk (Kapitan Drużyny), Daria Golus oraz Maciej Tabor. Trzymamy kciuki za ich powodzenie podczas tegorocznych eliminacji!

Tymczasem zachęcamy do lektury wywiadu, w którym opowiadają o pierwszych wrażeniach związanych z półfinałowym kazusem.

Poznajcie drużynę reprezentującą UW!