Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Aktor a prawo. Aspekty prawnoautorskie aktorstwa filmowego

Zapraszamy na spotkanie z mec. Anną Kruszewską, radcą prawnym, partnerem butikowej kancelarii Hasik i Partnerzy. Pani Mecenas jest absolwentką naszego Wydziału i byłą wiceprezes Koła Własności Intelektualnej „IP”.

Pani Mecenas jest pełnomocnikiem w głośnych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w publikacjach książkowych. Zajmuje się zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, ochroną wizerunku, obsługą prawną show biznesu. Tworzy i negocjuje umowy dotyczące produkcji filmowych, teatralnych, wizerunku osób powszechnie znanych. Jej klientami są prestiżowe agencje aktorskie, producenci filmowi, muzycy, twórcy.

Podczas spotkania opowie nam o prawnoautorskich aspektach aktorstwa filmowego.

Widzimy się 20 kwietnia (środa) o godz. 18.30 w sali 1.3 na Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II).

Spotkania Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016

Przedstawiamy krótkie podsumowanie wydarzeń zorganizowanych przez nasze Koło w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016. Dziękujemy za Waszą obecność i zachęcamy do śledzenia naszej strony w portalu Facebook, na której pojawiają się aktualne informacje dotyczące nadchodzących spotkań.


11 stycznia 2016 r. – Ochrona patentowa a badania w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność gościć mgr Agnieszka Sztoldman z Katedry Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW oraz Associate w departamencie własności intelektualnej w międzynarodowej kancelarii prawnej Dentons, która opowiadała o prawnych aspektach badań w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym.


9 grudnia 2015 r. – Nowe dobra osobiste – nowe problemy.

Dyskusja z doc. dr Teresą Grzeszak z Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW. Osią dyskusji stały się kontrowersyjne wyroki, w których ujawniły się najważniejsze problemy związane z rozumieniem dobra osobistego, między innymi:

1) Krzywda z powodu otrzymania niekompletnej przesyłki kurierskiej (wyrok SR Warszawa Sygn. akt I C 978/13)

2)  Niezakłócone prawo pamięci o zmarłym

3) Prawo do korzystania z toalety w miejscu publicznym – wyrok SN z dnia 17 września 2014 r., I CSK 682/13, glosa : Grzeszak T. Glosa OSP 7-8/2015


7 grudnia 2015 r.  – Mediacja w sprawach własności intelektualnej (IP)

Spotkanie zorganizowane wraz z Kołem Naukowym Mediacji i Negocjacji KOMIN.
Prelegentem była Marta Szymkowicz – rzecznik patentowy, prowadząca postępowania zgłoszeniowe i sporne przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz reprezentująca podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).


27 listopada 2015 r. –  Zmierzch zasady terytorialności? Prawa własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku.

Działalność Koła w roku akademickim 2015/2016 zainaugurowało spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Szczepanowską-Kozłowską – kierowniczką Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW, partnerem międzynarodowej kancelarii Allen & Overy oraz opiekunem naszego Koła.  Pani Profesor opowiadała o perspektywach rozwoju praw własności intelektualnej.

Media a ochrona dóbr osobistych. Realia procesu

Zapraszamy na spotkanie dotyczące IP w sądowej praktyce! Naszym gościem będzie mec. Anna Kruszewska, radca prawny w Kancelarii Lach Janas Paśko Biernat Adwokaci i Radcowie Prawni, a w przeszłości… wiceprezes naszego Koła.

Pani Mecenas opowie nam o realiach procesów dotyczących ochrony dóbr osobistych wytaczanych dziennikarzom i przez dziennikarzy.

Widzimy się już w najbliższy poniedziałek, 3 marca, o godz. 18:30 w sali 3.3 na Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II).

Do poczytania:

– J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009 (rozdziały II i IV)

– B. Kordasiewicz: „Jednostka wobec środków masowego przekazu”. Ossolineum 1983

– E. Nowińska, „Wolność Wypowiedzi Prasowej”, Warszawa 2007

– J. Sienczyło – Chlabicz „Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Warszawa-Kraków”, wyd. Zakamycze 2006

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rafal-Ziemkiewicz-wygral-proces-z-Adamem-Michnikiem,wid,16191826,wiadomosc.html?ticaid=112444

http://wyborcza.pl/1,75478,15490694,Znieslawienie_przez_literature__Andrzej_Zulawski_ma.html

IP przy kawie – Ochrona praw autorskich i innych na dobrach niematerialnych w Internecie. Między wnioskami de lege lata a postulatami de lege ferenda.

Uwaga! ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA! Spotkanie z p. Profesorem Wojciechem Kocotem odbędzie się jednak w sali 403 w Collegium Iuridicum I. Godzina i data bez zmian. Spotykamy się 1 marca (już jutro) o godz. 18.30. Do zobaczenia!

Po feriach z nową energią zaczynamy nowy semestr. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie IP przy kawie, które odbędzie się 1 marca br. o godz. 18.30 w kawiarni Tarabuk przy ul. Browarnej 6 (słynącej nie tylko z dobrych warunków lokalowych, ale i

bardzo dobrej kawy). Spotkanie i dyskusję poprowadzi Prof. UW dr hab. Wojciech Kocot, specjalista w prawie obrotu

elektronicznego, m.in arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz arbiter Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Tematem spotkania będzie ochrona praw autorskich i innych na dobrach niematerialnych w Internecie. W szczególności skupimy się na zagadnieniach związanych z regulacją

odpowiedzialności Internet Service Providers (ISP) za naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie w świetle obecnych regulacji i wobec perspektywy oddziaływania umowy ACTA na tę kwestię.

Spotkanie IP – „Chmurami zatańczy sen” lub sample w prawie polskim

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym roku 2012 spotkanie IP , które odbędzie się o godz. 18. 30 10 stycznia br. (wtorek) w sali 403 (sala seminaryjna Instytutu Prawa Cywilnego), w Collegium Iuridicum I, Kampus UW. Nowy rok otwieramy spotkaniem z zakresu prawa autorskiego i sztuki.

Tematem spotkania będzie dopuszczalność i podstawy prawne samplowania w prawie polskim oraz granice prawa cytatu. Pretekstem do dyskusji będzie niedawny spór zakończony ugodą pomiędzy Stanem Borysem a Peją. Spotkanie i dyskusję poprowadzi mec. Maciej Ślusarek, adwokat, partner w kancelarii Leśnodorski  Ślusarek i Wspólnicy, pełnomocnik jednej ze stron w przywołanym sporze.

Przed spotkaniem zainteresowanym polecamy prześledzenie wątku sprawy, np. http://www.rp.pl/artykul/64143,710664.html oraz zajrzenie do ciekawego, wprowadzającego tekstu: M. Szaciński, Dozwolone cytaty w prawie autorskim, Palestra 1996, nr 5-6 oraz T. Rychlicki, A. Zieliński, G. DJ TWISTER Czerkasow, Sampling and scratching in US copyright and Polish law- an comparative analysis , Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2009, vol. 4, no. 5 (dostępny w bibliotece WPiA i BUW).

Do zobaczenia!

Konferencja „Prawa własności intelektualnej jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej”

Konferencja „Prawa własności intelektualnej jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej” odbędzie się 20 maja 2011 r. w sali im. A. Mickiewicza w Audytorium Maximum (na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego) w godzinach 10:00-17:30.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kołem Naukowym Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW.

Przedmiotem konferencji będzie prezentacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem własności intelektualnej oraz wpływu praw z nią związanych na realizację swobody działalności gospodarczej.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie swojej obecności, dokonując zapisu pod adresem: http://konferencje.wpia.uw.edu.pl/konf.php?id=259

Sprawozdanie z konferencji dostępne tutaj.