Spotkania

Zwykłe spotkania Koła poświęcone na omówienie jednego zagadnienia. Prowadzone przez członków Koła, bądź zaproszonego prelegenta. Trwają zazwyczaj około 1,5 godziny.

Rozszerzone licencje zbiorowe w prawie autorskim

Zapraszamy na kolejne spotkanie! Naszym gościem będzie dr Krzysztof Wojciechowski z Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW. Pan Doktor opowie o rozszerzonych licencjach zbiorowych w prawie autorskim. Widzimy się już w najbliższy poniedziałek (24 marca) o godz. 18:30 w sali 0.7 w Collegium Iuridicum IV na Wybrzeżu Kościuszkowskim 47.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wprowadzającym w meandry tego niezwykle ciekawego zagadnienia: http://www.ebib.pl/2009/107/a.php?liedes_wager

Spotkanie z Sędzią Beatą Piwowarską!

Po niesamowicie ciekawym spotkaniu z mec. Anną Kruszewską zostajemy przy tematyce IP w procesie. Tym razem w naszych progach zagości sędzia Beata Piwowarska! Pani Sędzia na co dzień rozstrzyga sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jest przewodniczącą XXII Wydziału Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Tematem naszego spotkania będzie prawo własności przemysłowej z sędziowskiej perspektywy. Porozmawiamy też o tym, jak wygląda praca XXII Wydziału, a musicie wiedzieć, że jest to Wydział bardzo szczególny w strukturze polskiego sądownictwa. Tak czy inaczej, czeka bez wątpienia arcyciekawe spotkanie – absolutne must be!

Widzimy się 10 marca (poniedziałek) o godz. 18:30, w sali 07 w Collegium Iuridicum IV na Wybrzeżu Kościuszkowskim 47.

Media a ochrona dóbr osobistych. Realia procesu

Zapraszamy na spotkanie dotyczące IP w sądowej praktyce! Naszym gościem będzie mec. Anna Kruszewska, radca prawny w Kancelarii Lach Janas Paśko Biernat Adwokaci i Radcowie Prawni, a w przeszłości… wiceprezes naszego Koła.

Pani Mecenas opowie nam o realiach procesów dotyczących ochrony dóbr osobistych wytaczanych dziennikarzom i przez dziennikarzy.

Widzimy się już w najbliższy poniedziałek, 3 marca, o godz. 18:30 w sali 3.3 na Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II).

Do poczytania:

– J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009 (rozdziały II i IV)

– B. Kordasiewicz: „Jednostka wobec środków masowego przekazu”. Ossolineum 1983

– E. Nowińska, „Wolność Wypowiedzi Prasowej”, Warszawa 2007

– J. Sienczyło – Chlabicz „Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Warszawa-Kraków”, wyd. Zakamycze 2006

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rafal-Ziemkiewicz-wygral-proces-z-Adamem-Michnikiem,wid,16191826,wiadomosc.html?ticaid=112444

http://wyborcza.pl/1,75478,15490694,Znieslawienie_przez_literature__Andrzej_Zulawski_ma.html

Open Access – przygotuj się do następnej sesji online

Czas na pierwsze spotkanie po feriach!

Wspólnie z Kołem Naukowym Libertas et Lex, Inicjatywą Otwieracz, Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteką Otwartej Nauki zapraszamy na spotkanie poświęcone idei Open Access. Będziemy rozmawiać na temat problemów związanych z dostępem do zasobów naukowych, zastanowimy się, w jaki sposób możemy przezwyciężać te przeszkody w obrębie naszej Uczelni.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego (poniedziałek) w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w sali 256 (II p.) o godz. 18:30.

Rola znaków towarowych w świecie sportu

Nie zwalniamy tempa – dwa dni po inauguracji IP Academics zapraszamy na kolejne spotkanie!

Wspólnym gościem naszego Koła oraz Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport” będzie prof. Krystyna-Szczepanowska-Kozłowska. Nasza Pani Opiekun opowie o roli znaków towarowych w świecie sportu.

Widzimy się we środę (27 listopada) o godz. 18:30 w sali nr 24 Szkoły Języków Obcych.

Ochrona wizerunku sportowca w kontekście sprawy Macieja Żurawskiego

Zapraszamy na kolejne spotkanie! Tym razem naszym gościem będzie doc. dr Teresa Grzeszak, która opowie o ochronie wizerunku sportowca, jako członka kadry narodowej. Tę niezwykle interesującą problematykę omówimy w kontekście sprawy Macieja Żurawskiego, byłego napastnika piłkarskiej reprezentacji Polski.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada o godzinie 18.30 w sali 403 budynku Collegium Iuridicum I (Kampus Główny UW, między Auditorium Maximum a Starym BUWem).

Wydarzenie organizujemy przy współpracy z Kołem Naukowym Prawa Sportowego „Ius et sport”.

Materiały na spotkanie:

– Wyrok SN 16.12.2009, I CSK 160/09, LEX 566088;
– R. Szczepaniak, Problem prawa do wizerunku sportowca – reprezentanta kraju. Mon. Pr. 17/2007;
– glosa G.Tylca, OSP 7-8/2011 poz. 77;
– M. Sekuła, Prawo sportowca do wizerunku, Monitor Prawniczy 22/2010;
– M. Wach, Personality merchandising jako instytucja stosowana do wykorzystywania wizerunku sportowca w celach promocyjnych i reklamowych. PPH 10/2010;
– J.Balcarczyk, Prawo do sportowego wizerunku w ujęciu prawa polskiego, Księga pamiątkowa dla prof. Gniewka, Współczesne problemy prawa prywatnego, red P.Machnikowski, J.Gołaczewski, Warszawa 2010;
– T. Grzeszak, Wyłączne prawo do wykorzystania wizerunku do celów gospodarczych, czyli kilka wniosków z art. 14 ustawy o sporcie. (w) Księga pamiątkowa dla prof J.Barty i R.Markiewicza: Spory o własność intelektualną, red.A. Matlak i S.Stanisławska-Kloc Warszawa 2013.

Walne zebranie – relacja

Dnia 1 października 2012 r. o godzinie 20.00 w kawiarni Grawitacja przy ulicy Browarnej 6 odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”. Podczas zebrania dokonano podsumowania działania Koła w roku akademickim 2011/2012. Został też wybrany nowy Zarząd w następującym składzie:

[one_third first][iconbox title=”Prezes”]Marek Porzeżyński[/iconbox][/one_third]

[one_third][iconbox title=”Wiceprezes”]Monika Gebel[/iconbox][/one_third]

[one_third][iconbox title=”Członkowie zarządu”]Adam Karpiński

Marta Sznajder[/iconbox][/one_third]
[hr_invisible]

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi, a w szczególności Agnieszce Sztoldman, piastującej funkcję Prezesa Zarządu przez ostatnie dwa lata, za pracę i ogromne zaangażowanie włożone w działalność Koła.

W obecnym roku akademickim planujemy przede wszystkim regularne spotkania w ramach cyklu „IP przy kawie”, organizację wyjazdów naukowych i konferencji, a także interdyscyplinarną współpracę z Kołem Naukowym Grafiki Interaktywnej przy Politechnice Śląskiej.

Przypominamy jednocześnie, że rekrutacja w szeregi „IP” trwa! Zainteresowanych działalnością w Kole prosimy o kontakt mailowy ip[at]wpia.uw.edu.pl