Zeszyt KN Własności Intelektualnej IP. Nabór prac

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”,

mamy przyjemność ogłosić nabór tekstów do Jubileuszowego Zeszytu KN Własności Intelektualnej „IP”. Na prace studentów i tegorocznych absolwentów WPiA UW (opatrzone recenzją pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora nauk prawnych) czekamy do 26 czerwca 2016 r.

Teksty powinny dotyczyć zagadnień związanych z jednym z następujących obszarów: ochroną dóbr niematerialnych, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem konkurencji, prawem nowych technologii, Internetu, IT, a także prawem telekomunikacyjnym, prawem reklamy i  e-biznesu. Długość pracy: 10-15 stron A4.

Jednocześnie  zastrzegamy sobie prawo dopuszczenia do publikacji wybranych przez nas tekstów na podstawie przeprowadzonego konkursu prac.

Szczegóły redakcyjne:

 • format: MS Word (doc., docx)
 • czcionka: Times New Roman (12 pt)
 • tekst wyjustowany
 • 1,5 wiersza odstępu między wersami
 • standardowe marginesy
 • przypisy dolne w numeracji ciągłej
 • czcionka przypisów: Times New Roman (10 pt)

Zainteresowanych udziałem w naborze prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: publikacja.ip@gmail.com

 

 

Aktor a prawo. Aspekty prawnoautorskie aktorstwa filmowego

Zapraszamy na spotkanie z mec. Anną Kruszewską, radcą prawnym, partnerem butikowej kancelarii Hasik i Partnerzy. Pani Mecenas jest absolwentką naszego Wydziału i byłą wiceprezes Koła Własności Intelektualnej „IP”.

Pani Mecenas jest pełnomocnikiem w głośnych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych w publikacjach książkowych. Zajmuje się zagadnienia z zakresu własności intelektualnej, prawa nowych technologii, ochroną wizerunku, obsługą prawną show biznesu. Tworzy i negocjuje umowy dotyczące produkcji filmowych, teatralnych, wizerunku osób powszechnie znanych. Jej klientami są prestiżowe agencje aktorskie, producenci filmowi, muzycy, twórcy.

Podczas spotkania opowie nam o prawnoautorskich aspektach aktorstwa filmowego.

Widzimy się 20 kwietnia (środa) o godz. 18.30 w sali 1.3 na Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II).

Znaki towarowe graficznie nieprzedstawialne. Spotkanie z Sędzią Beatą Piwowarską

Czy zapach, dźwięk i smak mogą być znakami towarowymi?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z gościem, Sędzią Beatą Piwowarską, przewodniczącą XXII Wydziału Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Pani Sędzia wielokrotnie wspierała studencką działalność naukową poprzez uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”. Jest autorką licznych publikacji z zakresu ochrony własności przemysłowej. Podczas najbliższego spotkania opowie o niezwykle aktualnym i budzącym wiele kontrowersji zagadnieniu znaków towarowych graficznie nieprzedstawialnych.

Tego wydarzenia nie można przegapić!

Widzimy się 13 kwietnia (środa) o godz. 18.30 w sali 1.3 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Spotkania Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016

Przedstawiamy krótkie podsumowanie wydarzeń zorganizowanych przez nasze Koło w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016. Dziękujemy za Waszą obecność i zachęcamy do śledzenia naszej strony w portalu Facebook, na której pojawiają się aktualne informacje dotyczące nadchodzących spotkań.


11 stycznia 2016 r. – Ochrona patentowa a badania w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym

Podczas spotkania mieliśmy przyjemność gościć mgr Agnieszka Sztoldman z Katedry Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW oraz Associate w departamencie własności intelektualnej w międzynarodowej kancelarii prawnej Dentons, która opowiadała o prawnych aspektach badań w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym.


9 grudnia 2015 r. – Nowe dobra osobiste – nowe problemy.

Dyskusja z doc. dr Teresą Grzeszak z Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW. Osią dyskusji stały się kontrowersyjne wyroki, w których ujawniły się najważniejsze problemy związane z rozumieniem dobra osobistego, między innymi:

1) Krzywda z powodu otrzymania niekompletnej przesyłki kurierskiej (wyrok SR Warszawa Sygn. akt I C 978/13)

2)  Niezakłócone prawo pamięci o zmarłym

3) Prawo do korzystania z toalety w miejscu publicznym – wyrok SN z dnia 17 września 2014 r., I CSK 682/13, glosa : Grzeszak T. Glosa OSP 7-8/2015


7 grudnia 2015 r.  – Mediacja w sprawach własności intelektualnej (IP)

Spotkanie zorganizowane wraz z Kołem Naukowym Mediacji i Negocjacji KOMIN.
Prelegentem była Marta Szymkowicz – rzecznik patentowy, prowadząca postępowania zgłoszeniowe i sporne przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory przemysłowe oraz reprezentująca podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz Urzędzie ds. Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).


27 listopada 2015 r. –  Zmierzch zasady terytorialności? Prawa własności intelektualnej w aspekcie jednolitego rynku.

Działalność Koła w roku akademickim 2015/2016 zainaugurowało spotkanie z prof. dr hab. Krystyną Szczepanowską-Kozłowską – kierowniczką Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW, partnerem międzynarodowej kancelarii Allen & Overy oraz opiekunem naszego Koła.  Pani Profesor opowiadała o perspektywach rozwoju praw własności intelektualnej.

IP Challenge 2016 – kazus półfinałowy

Zachęcamy do zapoznania się z kazusem, którego rozwiązanie jest wyzwaniem stojącym przed uczestnikami pierwszego etapu tegorocznej edycji konkursu IP Challenge.

I. Treść kazusu
Importer i dystrybutor damskich kosmetyków, Blackberry Cosmetics sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający” lub „Blackberry Cosmetics”), zawarł z producentem oprogramowania komputerowego, Chili Software sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca” lub „Chili Software”), umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest wdrożenie przez Wykonawcę w przedsiębiorstwie Zamawiającego systemu informatycznego (dalej: „System”). System miał służyć zarządzaniu tym przedsiębiorstwem.
Zgodnie z Umową System miał składać się z następujących części (nazywanych w Umowie „modułami”):
1) Import_Francja – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków z Francji;
2) Import_Włochy – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków z Włoch;
3) Import_USA – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie importu kosmetyków ze Stanów Zjednoczonych;
4) Sprzedaż_detal – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie sprzedaży detalicznej;
5) Sprzedaż_hurt – moduł obsługujący Zamawiającego w zakresie sprzedaży hurtowej;
6) Magazyn – moduł obsługujący magazyny Zamawiającego;
7) Księgowość – moduł obsługujący księgowość Zamawiającego.
Umowa miała być realizowana w dwóch etapach:
1) etap nr 1 – w trakcie którego Wykonawca miał wdrożyć moduły wskazane w pkt. 4-7 powyżej (Sprzedaż_detal, Sprzedaż_hurt, Magazyn, Księgowość); oraz
2) etap nr 2 – w trakcie którego Wykonawca miał wdrożyć moduły wskazane w pkt. 1-3 powyżej (Import_Francja, Import_Włochy oraz Import_USA).

Drużyna UW w konkursie „IP Challenge 2016”

Podczas tegorocznej edycji Konkursu „IP Challenge 2016” w reprezentacji UW znaleźli się: Weronika Wołosiuk (Kapitan Drużyny), Daria Golus oraz Maciej Tabor. Trzymamy kciuki za ich powodzenie podczas tegorocznych eliminacji!

Tymczasem zachęcamy do lektury wywiadu, w którym opowiadają o pierwszych wrażeniach związanych z półfinałowym kazusem.

Poznajcie drużynę reprezentującą UW!

 

Nowy rok akademicki z Kołem Własności Intelektualnej

Dokładnie 20 października odbyło się zebranie członków Koła, podczas którego wybrano nowy Zarząd w składzie:

 • Anna Szczygieł – Prezes Zarządu
 • Piotr Kaniewski – Wiceprezes Zarządu
 • Magdalena Stasiak – Członek Zarządu
 • Bartosz Witkowski – Członek Zarządu
 • Weronika Wołosiuk – Członek Zarządu
 • Aleksandra Burda – Członek Zarządu
 • Maja Czyżewska – Członek Zarządu

Za ciężką pracę na rzecz Koła dziękujemy zeszłorocznemu Prezesowi – Mateuszowi Dąbrowskiemu, oraz wspierającym go członkom Zarządu: Katarzynie Zygmunt, Michałowi Rybarczykowi i Pawłowi Baranowi.

Informacje na temat pierwszego po dłuższej przerwie, merytorycznego spotkania Koła pojawią się niebawem!