Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Spotkanie – Reklama produktów leczniczych (możliwości i ograniczenia prawne)

Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie naukowe  poświęcone możliwościom i ograniczeń prawnych reklamy produktów leczniczych. Spotykamy się 18 kwietnia o godz. 18.30 w sali 403 (sala seminaryjna Instytutu Prawa Cywilnego, Collegium Iuridicum I). Spotkanie i dyskusję poprowadzi Łukasz Sławatyniec, prawnik w Zespole Prawa Farmaceutycznego CMS Cameron McKenna, autor monografii poświęconej tej tematyce, który wprowadzi nas w problematykę oraz przedstawi aktualne zagadnienia związane z reklamą produktów leczniczych.

Spotkanie jest organizowane wspólnie przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” i Koło Naukowe „Ius et Medicina”.

IP w praktyce – Kto to jest przeciętny konsument – w prawie znaków towarowych i nie tylko

Tak, na razie jest sesja, ale już 15 lutego br. serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie praktyczne z cyklu „IP w praktyce”, które tym razem poprowadzi mec. Michał Siciarek, który zapyta nas o to „Kto to jest przeciętny konsument – w prawie znaków towarowych i nie tylko”. Mec. Michał Siciarek zajmuje się doradztwem w sprawach związanych z egzekwowaniem praw do znaków towarowych oraz w innych sprawach spornych. Doradza też w sprawach reklamy i strategii marketingowych oraz w kwestiach związanych z prawem autorskim i nieuczciwą konkurencją.
Spotkanie odbędzie się 15 lutego o godz. 18.30 w sali 403 (sala konferencyjna Instytut Prawa Cywilnego WPIA – Collegium Iuridicum I, Kampus Centralny).

IP w praktyce – Prawo patentowe a programy komputerowe

W 2011 rok Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” wkracza z niesłabnącą energią i zaprasza na spotkanie z cyklu IP w praktyce – Prawo patentowe a programy komputerowe, które odbędzie się 10 I 2011 roku o godz. 18.30, w sali konferencyjnej Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW –sala 403 (budynek Collegium Iuridicum I, Kampus Główny UW).

Spotkanie poprowadzi mec. Marek Łazewski, rzecznik patentowy, zajmujący się sprawami spornymi dotyczącymi patentów, znaków towarowych oraz wzorów.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z poniższym kazusem, który będzie omawiany na warsztatach: ip warsztaty

IP przy kawie – Zasada jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego – aktualne dylematy

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie IP przy kawie 6 grudnia br. o 18.30  w klubokawiarni Grawitacja (Browarna 6, sala na dole).  Naszym gościem będzie dr Łukasz Żelechowski, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego, pracownik Katedry Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW.

Tematem spotkania będą aktualne kwestie związane z zagadnieniem zasady jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego.

Zainteresowanym osobom przed spotkaniem polecamy lekturę poniższych materiałów:

1) wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oraz opinia Rzecznika w sprawie PAGO (C-301/07), vide np. http://curia.europa.eu

2) decyzja Urzędu Beneluksu w sprawie ONEL/OMEL (nieoficjalne tłumaczenie dostępne na stronie http://www.boip.int/pdf/opposition/BBIE_OMEL-ONELenglish.pdf

IP przy kawie – Roszczenia informacyjne i zabezpieczenie dowodów w prawie własności intelektualnej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu IP przy kawie, organizowane przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” , które odbędzie się 29 listopada br. o godz. 18.30 w klubokawiarni Grawitacja (ul. Browarna 6; sala na dole).

Tym razem naszym gościem będzie p. Marek Oleksyn, aplikant radcowski IV roku, prawnik w Zespole praw własności intelektualnej w Kancelarii SKS Sołtysiński Kawecki Szlęzak. Tematem spotkania będą roszczenia informacyjne i zabezpieczenie dowodów w prawie własności intelektualnej.

Jako pewne wprowadzenie do tematu może służyć poniższa literatura:

1) Prawo własności przemysłowej – komentarz, pod red. P. Kostańskiego, Beck, 2010, s. 1147-1158.

2) P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Lexis nexis 2010, s. 495- 564.

Serdecznie zapraszamy!

Venimus, Vidimus, Vicimus.

Zgodnie z zapowiedzią mamy wielką przyjemność poinformować, iż członkowie Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” wzięli udział w międzynarodowej konferencji dot. prawa własności intelektualnej „Current Issues in Intellectual Property Rights – an European Seminar”, która miała miejsce w dniach 29 – 30 kwietnia br. na Uniwersytecie w Walencji.

Specjalnym gościem konferencji i opiekunem naukowym reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego była  dr Teresa Grzeszak, docent w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, która wygłosiła prelekcję „Do we need right of publicity as a new IP right?” Prelekcja ta otworzyła pierwszy panel konferencji, podczas którego głos zabrali członkowie Koła:

Michał Sałajczyk –  “What does right of publicity protect?”

Karina Artwich“Distinguishing the right of publicity – theoretical justifications”

Radosław Pawluk“Legal character of publicity licensing”

Mariusz Molenda“Shall right of publicity exist after one’s death?”

Agnieszka Sztoldman“Commercial usage of right of publicity on example of celebrities and non-celebrities in American jurisprudence”
Patrycja Cielenkiewicz“Right of publicity and financial claims”
Monika Gebel“Protection of publicity rights by Vatican”

W ramach projektu naukowego członkowie Koła wraz z innymi uczestnikami konferencji odbyli także wizytę studyjną w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Organizacja oraz udział członków „IP” w międzynarodowej w konferencji poświęconej współczesnym zagadnieniom prawa własności intelektualnej były efektem nawiązanej współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Walencji oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

ip

Dziękujemy dr Teresie Grzeszak za opiekę naukową nad projektem oraz tym wszystkim, którzy wsparli udział członków Koła Naukowego Własności Intelektualnej w tym wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że wspólna konferencja zaowocuje podęciem dalszej współpracy naukowej między obydwoma Uniwersytetami!

Konferencja „Dylematy współczesnego prawa własności intelektualnej”

Konferencja „Dylematy współczesnego prawa własności intelektualnej”
odbędzie się 23.04.2010 r. w sali A3 w Collegium Iuridicum II przy ul.
Lipowej 4

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Prawa Własności
Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych
przy Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kołem
Naukowym Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW
. Konferencja będzie
znakomitą okazją wysłuchania najwybitniejszych krajowych specjalistów z
dziedziny własności intelektualnej, wywodzących się z ośrodków
akademickich z całej Polski.
Serdecznie zapraszamy!