Warsztaty

Warsztaty są dłuższymi spotkaniami poświęconymi szczegółowemu omówieniu i przeprowadzaniu praktycznych ćwiczeń w ramach wybranego zagadnienia. Rodzaj krótkiego seminarium.

„Prawo autorskie w publikacjach naukowych” – warsztaty dla młodych badaczy

COLLEGIUM INVISIBILE i Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” WPIA UW zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów skierowanych do studentów i młodych naukowców. Poświęcone ono będzie prawu autorskiemu w publikacjach naukowych. Zajmiemy się takimi zagadnieniami jak m.in. ghostwriting, przedruk fotografii czy zasady dopisywania współautorów tekstu.

Spotkanie odbędzie się 19 marca o godz. 18:30 w sali 2.4 Collegium Iuridicum II (Lipowa 4). Warsztaty poprowadzą mgr Agnieszka Sztoldman i mgr Marta Sznajder (Katedra Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW) oraz mgr Monika Gebel (Zakład Własności Przemysłowej UŁ).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

ZGŁOSZENIA:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą mailową: info@ci.edu.pl (w tytule nazwa warsztatów).

Warsztaty z pisania umów IT!

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach z pisania umów IT!

To niezwykle rzadka okazja, by na naszej Uczelni zapoznać się z praktyką jednego z najprężniej rozwijających się działów prawa własności intelektualnej.

W trakcie warsztatów dowiesz się:
– jak prawo autorskie działa w zetknięciu z nowymi technologiami
– co to jest IT
– na czym polega specyfika umów w tej dziedzinie
– dlaczego opłaca się specjalizować się w prawie nowych technologii

W ramach warsztatów odbędą się dwa spotkania: 8 kwietnia i 24 kwietnia, o godz. 18:30 w sali 3.8 Collegium Iuridicum II WPiA UW na Lipowej 4.

Jako zadanie warsztatowe, uczestnicy otrzymają kazus na podstawie, którego będą pisali fragment umowy wdrażającej specjalistyczny system informatyczny.

Warsztaty poprowadzi mec. Marcin Maruta, radca prawny, wspólnik kancelarii Maruta i Wspólnicy, jeden z najlepszych polskich prawników w tej dziedzinie. Na rynku IT pracuje od ponad 20 lat, doradzał największym krajowym i międzynarodowym dostawcom usług IT oraz odbiorcom tych usług. Wartość zrealizowanych przez niego kontraktów przekracza kwotę kilku miliardów złotych.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu. Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie wykonanie zadania warsztatowego.

Warsztaty przeznaczone są dla studentów prawa, bez względu na afiliację uniwersytecką.

Osoby chętne wzięcia udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: ip@wpia.uw.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika, uczelnia, rok studiów.

Liczba miejsc ograniczona!

IP w praktyce – Reklama wprowadzająca w błąd na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Serdecznie zapraszamy na zajęcia pratyczne IP w praktyce poświęcone reklamie wprowadzającej w błąd na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Spotkanie będzie miało miejsce 11 kwietnia br. o godz. 18. 30 w sali seminaryjnej Instytut Prawa Cywilnego (sala 403, Collegium Iuridicum I). Warsztaty poprowadzi mec. Michał Strzelecki, radca prawny, autor bloga praworeklamy.blogspot.com.

Zainteresowanym polecamy poniższe materiały oraz kazus, który będzie m.in przedmiotem zajęć – kazus IP w praktyce

Akty prawne:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
ustawa z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
dyrektywa nr 2005/29/WE  z dnia z 11 maja 2005 r. o nieuczciwych praktykach handlowych
dyrektywa nr 2006/114/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej

Wyroki:
wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 czerwca 2009 r., XVII Ama 101/08, LEX nr 536820
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r. VI ACa 842/07, LEX Nr 394083

IP w praktyce – Kto to jest przeciętny konsument – w prawie znaków towarowych i nie tylko

Tak, na razie jest sesja, ale już 15 lutego br. serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie praktyczne z cyklu „IP w praktyce”, które tym razem poprowadzi mec. Michał Siciarek, który zapyta nas o to „Kto to jest przeciętny konsument – w prawie znaków towarowych i nie tylko”. Mec. Michał Siciarek zajmuje się doradztwem w sprawach związanych z egzekwowaniem praw do znaków towarowych oraz w innych sprawach spornych. Doradza też w sprawach reklamy i strategii marketingowych oraz w kwestiach związanych z prawem autorskim i nieuczciwą konkurencją.
Spotkanie odbędzie się 15 lutego o godz. 18.30 w sali 403 (sala konferencyjna Instytut Prawa Cywilnego WPIA – Collegium Iuridicum I, Kampus Centralny).

IP w praktyce – Prawo patentowe a programy komputerowe

W 2011 rok Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” wkracza z niesłabnącą energią i zaprasza na spotkanie z cyklu IP w praktyce – Prawo patentowe a programy komputerowe, które odbędzie się 10 I 2011 roku o godz. 18.30, w sali konferencyjnej Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW –sala 403 (budynek Collegium Iuridicum I, Kampus Główny UW).

Spotkanie poprowadzi mec. Marek Łazewski, rzecznik patentowy, zajmujący się sprawami spornymi dotyczącymi patentów, znaków towarowych oraz wzorów.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z poniższym kazusem, który będzie omawiany na warsztatach: ip warsztaty

IP w praktyce – Meandry uzyskania międzynarodowej ochrony znaku towarowego

Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia praktyczne pt. „Meandry uzyskania międzynarodowej ochrony znaku towarowego”, które odbędą się 15 listopada br. o godz. 18. 30 w sali dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – sala 153 (III p.), ul. Nowy Świat 69.

    Przedmiotem spotkania będzie procedura międzynarodowej rejestracji znaku towarowego na podstawie przepisów porozumienia madryckiego oraz Prawa własności przemysłowej.

    `

Spotkanie poprowadzą mec. Agnieszka Zwierzyńska i p. Jakub Kubalski, prawnicy w Zespole praw na dobrach niematerialnych kancelarii DZP Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

Szczególnie zapraszamy do odwiedzenia i komentowania specjalistycznego bloga prawniczego Kancelarii DZP, współtworzonego przez naszych gości, poświęconego prawom własności intelektualnej, który możecie odnaleźć pod adresem http://blog.dzp.pl/ip/

Serdecznie zapraszamy!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności – pierwszeństwo mają  członkowie Koła i osoby, które oczekują na zatwierdzenie deklaracji członkowskiej.

IP w praktyce – Licencje open source i mieszane

Dość przy kawie czas na kolejne spotkanie z cyklu „IP w praktyce”!


Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia praktyczne pt. „Licencje open source i licencje mieszane.”, które odbędą się 18 grudnia w godzinach 17 – 20 w sali 211 w Starym BUW (Kampus Centralny UW).

Piątkowe spotkanie poprowadzi

mec. Krzysztof Siewicz, prawnik w kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński. Pan Krzysztof Siewicz specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii. Posiada wiele publikacji na ten temat. prowadzi też serwis o tematyce prawa wolnego oprogramowania http://ksiewicz.net


Poniżej znajdziecie kazusy, których rozwiązanie i komentarz będzie przedmiotem warsztatów. Pewną pomocą służyć będzie poniższa literatura, która może nie udzieli odpowiedzi na wszystkie problemy związane z prawem wolnego oprogramowania, ale jej znajomość będzie pomocna podczas warsztatów.


Literatura:

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html
http://www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html

http://opensource.org/history
http://opensource.org/docs/osd
http://ldn.linuxfoundation.org/system/files/How-Participate-Linux-Community_0.pdf (rodz. 1-3)

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://ckeditor.com/license

http://www.softwarefreedom.org/resources/2008/compliance-guide.html

Kazusy na spotkanie[PDF]

Polecamy też podstawową literaturę:

http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU

http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_source

http://pl.wikipedia.org/wiki/FLOSS

http://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_Wolnego_Oprogramowania

http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

Prosimy o potwierdzenie obecności.